One True LifeOne True Life Tooltip text met super lang verhaal. Daar kun je best veel kwijt. Hoe hoog zou dit worden eigenlijk? Ik weet het niet.

Dit zijn de algemene voorwaarden waarmee u als klant akkoord gaat wanneer u zich aanmeldt om met een activiteit van Struin Coaching en One True LifeOne True Life Tooltip text met super lang verhaal. Daar kun je best veel kwijt. Hoe hoog zou dit worden eigenlijk? Ik weet het niet. mee te doen. Deze voorwaarden zijn nodig en belangrijk, omdat ze onze manier van zaken doen vastleggen. Betalingsvoorwaarden ‐ Het bedrag voor de activiteit waaraan u wilt deelnemen wordt in zijn geheel vooraf aan de activiteit door u aan ons overgemaakt op het genoemde bankrekeningnummer. – De inschrijving is pas afgerond en definitief als u de betaling in zijn geheel heeft voldaan. Klachten – Eventuele klachten over de geleverde diensten / activiteit, dienen op dezelfde dag/avond gemeld te worden aan een van ons. Wij kunnen nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het bedrag van de activiteit waaraan u meedoet. Annuleringsmogelijkheden – Annuleren door de klant is mogelijk tot 7 dagen vóór de afgesproken datum van de activiteit. Indien u voor deze 7 dagen termijn annuleert zult u het reeds betaalde bedrag terug ontvangen van ons. – Indien u na de 7 dagen termijn annuleert zal u nog 30% van het bedrag terug ontvangen van ons. De overige 70% van het bedrag wordt gebruikt om de (al gemaakte) kosten te dekken. – Bij annulering door ons zal hiervan uiteraard geen sprake zijn en krijgt u het gehele bedrag terug gestort. Overmachtsituaties – In geval van overmacht door ziekte, ongeval etc. zal waar mogelijk vanuit ons voor vervanging worden gezorgd. Als dat niet mogelijk is volgt binnen vijf werkdagen teruggave van de vooruitbetaalde kosten. – In geval van overmacht door ziekte, ongeval etc. van u, waardoor u op dit moment niet aan de activiteit zult kunnen deelnemen, zal in overleg met u waar mogelijk naar een passende oplossing worden gezocht. Weersomstandigheden – In geval van voorspelling van te slechte weersomstandigheden waardoor de activiteit in alle redelijkheid niet plaats kan vinden, is er een vervangende datum gereserveerd, te weten 20 oktober 2017. Het is aan ons om te bepalen of hiervan sprake is. – U krijgt het uiterlijk 2 dagen van te voren als de activiteit verzet wordt naar de vervangende datum van 20 oktober 2017. Download de Algemene voorwaarden netwerkwandeling.
en_USEnglish